E-Naslov: info@elektrostoritve.com | Telefon: +386(0)40 463 807

Elektro inštalacije

Električne inštalacije so področje, ki ga srečamo skoraj povsod, kjer imamo opravka z električno energijo. Inštalacija razsvetljave, toplotnih postrojev in drugih porabnikov, ki jih dajemo v skupino električnih inštalacij.

Elektro inštalacije je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi predpisi in standardi. Pri tem moramo upoštevati projektno dokumentacijo, kar pa seveda vedno ni na voljo.

Elektro inštalacije se praviloma izvedejo v dveh ločenih vazah:

  • Prvo fazo predstavljajo grobe inštalacije, ki se izvedejo med strojnimi inštalacijami. Kabli se polagajo v tla, stene, stropove. V določenih primerih se morajo kabli vleči v posebaj namenjene cevi za polaganje cevi v beton, v vnetljive stropove, zemljo ipd. V tej fazi se pripravi vse kar je potrebno za montažo luči, stikal, stikalnih blokov ipd.

  • Druga faza zajema montažo stikal, vtičnic, vezavo stikalnih blokov in seveda tudi razsvetljave. Stikala so lahko nadumetne ali podumetne izvedbe, prav tako stikalni bloki. V praksi se imenuje druga faza tudi finomontaža, ki se izvede na koncu pleskarskih del.
Elektro inštalacije morajo biti izvedene tako, da se zagotovi varnost uporabnikov, naprav in seveda tudi same inštalacije.