E-Naslov: info@elektrostoritve.com | Telefon: +386(0)40 463 807

Meritve električnih inštalacij

Meritve električnih inštalacij je potrebo izvajati po izvedbi novih inštalacij, periodično zaradi možnih sprememb lastnosti in karakteristik električnih veličin in pa po vsakem posegu v električno inštalacijo.

Najpogosteje je potrebno opraviti naslednje meritve:

  • neprekinjenost zaščitnega vodnika
  • izolacijske upornosti
  • ozemljitvene upornosti
  • impedance okvarne zanke
  • impedance kratkostične zanke
  • delovanje zaščitnega stikala FID
  • Razen izvedbe meritev, pa je potrebno električne inštalacije preveriti tudi s pregledom, pri katerem ugotavljamo predvsem pravilnost izbire vgrajenih materialov, izvedbe inštalacije, izvedbe izenačenja potencialov, označevanje in prepoznavanje opreme.

    Podobno kot meritve pri električnih inštalacijah je potrebno izvajati tudi meritve strelovoda, le da je te potrebno obnavlati po vsakem udaru strele v sistem.