E-Naslov: info@elektrostoritve.com | Telefon: +386(0)40 463 807

Optimizacija porabe električne energije

Optimizacija energije je projektno delo, s katerim na podlagi obstoječega sistema izboljšamo učinkovitosti sistema, zmanjšamo stroške ali pa ga nadgradimo s sodobnejšimi napravami za zagotavljanje potreb na isti ali prilagojeni ravni. Investicija v nadgradnjo, zamenjavo ali redukcijo sistema mora biti ekonomsko upravičena, izpolnjevati mora cilje optimizacije.

Cilji optimizacije so:

  • Zmanjšana poraba električne energije
  • Izboljšana učinkovitost sistema
  • Zamenjan obstoječi in dotrajan sistem za novega
  • Izraba obnovljivega vira energije
  • Kompenzacija električne jalove energije