E-Naslov: info@elektrostoritve.com | Telefon: +386(0)40 463 807

Strelovodni sistem

Strelovod je naprava za lovljenje in odvajanje strele v zemljo. Namen strelovoda je, da prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi , tako da odvede elektrino v zemljo po predvidenih vodnikih.

Dele strelovoda tvorijo kovinski vodniki in nosilci oziroma podpore, ki so iz bakra, aluminija, nerjavečega jekla in toplo cinkanega jekla.

Strelovodi so sestavljeni iz lovilnega sitema, odvodov in ozemljil. Montažo sistema, pred udarom strele, lahko izvaja le za to usposobljena oseba!

Zunanja zaščita pred udarom stele ščiti zgradbe pred uničenjem pri udaru strele. V Nemčiji strela udari dvakrat letno, na vsak kvadratni kilometer, vsako leto, kar pripelje do ogromne škode.

Zaščita pred udarom strele je več kot le Faradayeva kletka, lovilne palice, odvodniki in ozemljitveni sistem. Primerna postavitev zaščite, zaščite pred udarom strele, je sestavljena iz zunanje in notranje zaščite. Pri sodobni zaščiti pred udarom strele se vsi razpoložljivi kovinski deli uporabijo kot odvodniki toka v zeljo, ki nastane pri udarcu strele. Prav tako morajo biti vse jeklene konstrukcije in jekleni podporniki povezani z odvodniki. Lovilne palice in okvirji preprečujejo direktni udar strele.

Zanimivosti strele:

  • Prve strelovode so uporablili že davnega leta 1754
  • Če strela udari blizu nas, uho zazna kot rezek pok
  • Grmenja na več kot 20km navadno ne slišimo več
  • Bliskanje se vidi tudi do 200km daleč
  • Dolžina posameznega koraka, napredovanja strele je 50m
  • Napetost med oblaki in tlemi je sto miljonov voltov
  • Število udarov v posamezni streli je od 3 do 5
  • Ne ddrži da strela nikoli ne udari na isto mesto
  • Vsako sekundo je po svetu 2000 neviht in 100 udarov strele
  • Slovenija leži na območju, ki je med najbolj nevihtnimi v Evropi